Coaching

Helderheid krijgen in valkuilen.
Overzicht én nieuwe inzichten krijgen, gevolgd door daadwerkelijke verandering.

Veranderen zit in loslaten, niet in aanleren.
Kernkwaliteiten en competenties, ontdaan van belemmeringen, zullen zichtbaar worden en groeien.

Wil je controle-drang of perfectionisme loslaten, inzicht waarom je moeite hebt met die ene leerling of met oudergesprekken, begrijpen waarom de klas onrustig blijft of waarom leerlingen je zo streng vinden of juist een loopje met je willen nemen? Neem dan contact op door te mailen of te bellen.

Ook coaching startende leerkrachten, begeleiding leerkrachten die uit dreigen te vallen en begeleiding naar saamhorigheid in het team.